Avantaje pentru firma mea

 

Firmele selectate sunt găzduite într-un Incubator de Afaceri pe o perioadă de 3 ani, timp în care beneficiază de sprijin financiar, spaţii pentru birouri şi servicii de consultanţă.

 

Alături de sprijinul logistic specific proiectului, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea accesului firmelor la reţele antreprenoriale, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate sau evenimente relevante (conferinţe, seminarii, expoziţii etc.).

 

Beneficii pentru firmele incubate:

  • spaţii de birouri dotate cu mobilier şi echipamente IT şi, în limita suprafeţei disponibile, spaţii de producţie
  • acces la săli de curs şi săli de conferinţe
  • acces la utilităţi şi servicii de telecomunicaţii
  • alocaţii financiare nerambursabile pentru acoperirea costurilor de start-up (în limita a 20.000 lei pe firmă)
  • alocaţii financiare nerambursabile pentru acoperirea costurilor cu utilităţile (în limita a 3.000 lei pe firmă pe an)
  • consultanţă specifică nevoilor firmei pe parcursul perioadei de incubare (în limita a 5.000 lei pe firmă*)
  • sprijin în participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare (cofinanțare prin alocații financiare nerambursabile în limita a 9.000 lei pe firmă)
  • sprijin din partea Administratorului de Incubator: consultanță, participare la diferite evenimente, activități de networking

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi Procedura de Implementare a Programului publicată în M.O.557bis/05.08.2011, precum și Modificarea la Procedură publicată în M.O. 598/24.08.2011.

 

* Alocația de 5.000 de lei pentru consultanță este disponibilă numai pentru firmele incubate conform Proceduri de Implementare publicate în august 2011.