Resurse - Publicaţii

 

Catalog de prezentare a proiectului incubAT, Aprilie 2011

Incubatoarele de Afaceri sunt structuri create pentru a sprijini dezvoltarea firmelor aflate la început de activitate. Incubatoarele incubAT găzduiesc în jur de 100 de start-up-uri din mai multe regiuni ale țării și sunt create prin Programul Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România - o iniţiativă coordonată de către AIPPIMM şi implementată de către UNDP România, în colaborare cu Autorităţile Locale şi Regionale. 

 

Analiza situaţiei existente privind polii de competitivitate existenţi şi potenţiali din România, Aprilie 2011

"In România, clusterele, în sensul de aglomerări industriale s-au format în mod spontan, « bottom up », având la bază aglomerări industriale în anumite regiuni geografice. Acestea s-au bazat fie pe tradiţie cum este cazul clusterului de furnizori de componente pentru industria automotive (Dacia-Renault) sau al celui « Textil NE », fie se datorează localizării unor firme multinaţionale, cum este cazul clusterului Automotive Vest. Trecerea la următorul nivel s-a făcut de cele mai multe ori ca urmare a intervenţiei unui factor/instituţii catalizator ce au condus la generarea de clusterepotenţiali poli de competitivitate. Dintre instituţiile catalizator amintim ADR-uri (« Automotive Vest », « ICT Vest », « Geotermal NE »), asociaţii de ramură (« ICT Vest », « Green Energy Covasna », « Textil NE » firme de consultanţă (« Pro Wood », « Textil NE », « Dacia Renault ». O importanţă deosebită a avut-o Programul cadru 7, pe baza căruia s-au creat direct 4 poli de competitivitate (« Geotermal NV », « Automotive Vest », « Pro Wood », « Textil NE », altele cel puţin 3 fiind generate după aceeaşi metodologie (« Green Energy Covasna» « Textil NE » şi « ICT Vest »."

 

Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM 2010-2013 (download), Iulie 2010

Priorităţile strategice ale Guvernului pentru perioada 2010-2013 privind dezvoltarea sectorului IMM includ măsuri destinate înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare de afaceri. "Structurile de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor şi în special incubatoarele de afaceri, au rolul de a atenua impactul problemelor existente (lipsa de experienţă managerială, resurse reduse, dificultăţi de finanţare etc.) şi de a susţine crearea şi funcţionarea întreprinderii în perioada de maximă vulnerabilitate a acesteia." (Măsura 2.3 - Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional - stimularea înfiinţării şi dezvoltării de incubatoare de afaceri şi de parcuri industriale şi tehnologice)

 

Ghidul de înfiinţare a unui incubator de afaceri în România: DRAFT (download), Mai 2010
Acest ghid este un proiect în lucru al echipei incubAT UNDP şi se adresează celor care urmăresc să combată şomajul şi să sprijine apariţia şi dezvoltarea IMM-urilor prin înfiinţarea de incubatoare tehnologice şi de afaceri. Aşteptăm comentariile şi sugestiile dvs. privind acest proiect la contact@incubat.ro

 

Quarterly Investment Policy Monitor - April 2010 (download - lb. Engleză), Apr 2010
Monitorul Politicilor de Investiţii, publicat periodic de către UNCTAD, oferă cele mai recente date despre politicile de investiţii globale, la nivelul fiecărei ţări analizate. Conform raportului, România se numară printre cele 43 de economii care au luat măsuri legate de investiţii străine în cursul perioadei analizate (decembrie 2009 - martie 2010).

 

The Smart Guide to Innovation-Based Incubators (download - lb. Engleză), Februarie 2010

Incubatoarele Bazate pe Inovaţie sunt centre de dezvoltare a afecerilor pentru antreprenori şi IMM-uri care implementează idei inovative. IBI se află la intersecţia dintre antreprenoriat şi inovaţie care le permite antreprenorilor să obţină profit din valoarea adăugată a ideilor inovative.

Elaborat de European Business & Innovation Centre Network în baza a 25 de ani de experienţă, ghidul prezintă, în amănunt, etapele înfiinţării unui Incubator Bazat pe Inovaţie, modalităţi de evaluare a impactului incubatorului şi studii de caz relevante.

 

Câştigătorii Enterprise Europe Awards 2010

Descrierile proiectelor câştigătoare la competiţia EEA 2010, inclusiv detalii despre EEA 2011, în prezent în desfăşurare.

 

Bridging the Gap - Access to Risk Finance in early SMEs in Southeast Europe (download - lb. Engleză), Decembrie 2009
Analiză a IMM-urilor din Europa de Sud-Est: provocări, surse de finanţare la care au acces şi riscurile acestora, studii de caz, recomandări pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare.
Autor: Risto Karajkov, PhD, South East Europe Consulting

 

Mixed-Use Incubator Handbook: A start-up Guide for Incubator Developers (download - lb. Engleză), August 2009

Adresat potenţialilor dezvoltatori de incubatoare de afaceri, acest ghid abordează întrebări precum: De ce este necesară incubarea afacerilor? Care sunt provocările cu care se confruntă IMM-urile? Cum diferă modelele de incubatoare de afaceri? Care sunt etapele incubării? Exemple de bune practici etc. Mai multe detalii pe pagina InfoDev

 

Ghid pentru implementarea în România a conceptului de cluster inovativ (download), 2009

"La nivelul Uniunii Europene, clusterele inovative sunt considerate morotul dezvoltării economice şi inovării, acestea reprezentând un cadru propice de dezvoltare a afacerilor, de colaborare între companii, universităţi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi competitori situaţi în aceeaşi arie georgafică... Ghidul oferă o bază metodologică şi pragmatică pentru cei care doresc să transpună la scară industrială noile concepte de dezvoltare a clusterelor inovative."

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului InovCluster, finanţat prin Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare în Industrie al Ministerului Economiei.

 

A Model for Sustainable and Replicable ICT Incubators in Sub-Saharan Africa (download - lb. Engleză), Mai 2009
Analiza unui model de dezvoltare durabilă pentru Incubatoare în domeniul IT&C în Africa Sub-Sahariana.
Autor: Innovative Partners Inc.

 

Benchmarking of Business Incubators (lb. Engleză - download Capitolele 1-3, download Capitolele 4-7), 2002

Incubatoarele de afaceri din Uniunea Europeană contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă şi de bunăstare. Procesul de incubare în afaceri aduce valoare adăugată accelerând înfiinţarea de noi firme şi contribuind la maximizarea potenţialului lor de dezvoltare. Acest raport este realizat de Comisia Europeană şi oferă o analiză amplă a incubatoareolr de afaceri din UE şi a cadrului instituţional în baza căruia operează, ca şi studii de caz relevante.