Despre Proiect

 

Context

incubAT - Proiectul Incubatoarelor de Afaceri şi Tehnologice - face parte din Programul Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România şi este o iniţiativă coordonată de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) şi implementată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), în colaborare cu Autorităţile Locale şi Regionale.


Incubatoarele de Afaceri din proiect se constituie printr-un Memorandum de Înţelegere şi un Acord de Co-finanţare încheiat între AIPPIMM şi autorităţi publice locale responsabile la nivel local de implementarea programului, iar apoi prin încheierea unui contract cadru de administrare între AIPPIMM, autoritatea publică locală relevantă şi Administratorul de Incubator selectat de PNUD (Administratorul poate fi o societatea comercială, un ONG, o agenţie de dezvoltare regională).

 

Incubatoarele de Afaceri create fac parte dintr-un cadru strategic de dezvoltare economică a regiunilor vizate.

 

Scop

Proiectul Incubatoarelor de Afaceri şi Tehnologice are ca scop dezvoltarea economică a regiunilor vizate prin încurajarea spiritului antreprenorial.

 

Obiective

Obiectivul general este dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin înfiinţarea unor noi Incubatoare de Afaceri şi Tehnologice, precum şi prin îmbunătăţirea eficienţei Incubatoarelor existente.

 

În acest context, crearea unei reţele de Incubatoare de Afaceri în România are următoarele obiective:

 • Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor
 • Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale
 • Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare
 • Creşterea numărului de activităţi economice competitive
 • Întărirea climatului investiţional în zonele-țintă
 • Reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă
 • Încurajarea antreprenoriatului în randul femeilor, tinerilor sau/şi a minorităţilor

 

Istoric

Trei Incubatoare au fost înființate în perioada 2005-2006 în faza pilot a proiectului, la Alba Iulia, Braşov şi Sfântu Gheorghe. Din cele 60 de firme găzduite de aceste Incubatoare, 56 au absolvit cu succes primul ciclu de incubare în anul 2009, creând în total 255 de locuri de muncă. Companiile care au înregistrat cel mai ridicat profit au desfăşurat activităţi în industria publicităţii, industria hârtiei/ cartonului, industria media, construcţii şi IT.

 

Proiectul în prezent

Rezultatele obținute în faza pilot au încurajat dezvoltarea proiectului pe mai multe direcții:

 • continuarea activității în cele trei Incubatoare pilot, care au început un nou ciclu de incubare în anul 2010
 • înființarea unor Incubatoare noi, la Târgu Mureș (inaugurat în iunie 2010), Mangalia (octombrie 2010), Bacău (mai 2011), Satu Mare (est. trim IV, 2011), Timișoara (est. trim IV, 2011), Dorohoi (est. trim IV, 2011) și Câmpia Turzii (est. trim I, 2012)
 • atragerea în Program a unor Incubatoare de Afaceri existente

 

Fiecare Incubator înființat în cadrul proiectului găzduieşte între 16 şi 24 de firme pe o perioadă de 3 ani (durata unui ciclu de incubare).

 

Managementul strategic şi operaţional al Incubatoarelor de Afaceri este asigurat de Administratorii de Incubatoare (societăţi comerciale, asociaţii profesionale sau organizaţii non-profit), selectaţi conform procedurilor PNUD şi contractaţi de AIPPIMM şi Autoritatea Locală sau Regională relevantă.

 

Pentru mai multe detalii, puteți downloada catalogul de prezentare a proiectului de aici.

 

Finanţare

Sprijinul financiar acordat prin Programul Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România cuprinde:

 • reabilitarea spaţiilor fiecărei locaţii destinate desfăşurării activităţii de incubare, în limita a 500.000 RON pentru o locaţie nouă şi 200.000 RON pentru un nou ciclu de incubare în incubatoarele existente;
 • dotarea şi utilarea Incubatoarelor de Afaceri, în limita a 150.000 lei;
 • alocaţii financiare nerambursabile pentru IMM-urile incubate:
  • 20.000 RON pe firmă incubată pentru echipamente de start-up;
  • 5.000 RON pe firmă pentru consultanță;
  • 9.000 lei pe firmă - cofinanțare pentru participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare;
  • 3.000 RON anual pe firmăincubată pentru acoperirea costurilor cu utilităţile;
 • 190.000 lei pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri, pentru cei 3 ani de incubare plus cei 2 ani de monitorizare.

 

Documente de proiect

Modificare la Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul Oficial nr. 598/24.08.2011.

Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul Oficial nr. 557 bis/5.8.2011.

Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare de Afaceri publicată în Monitorul Oficial nr. 386/ 10.06.2010.

 

Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din Romania (AICAR)

AICAR a fost fondată cu sprijinul proiectului, ca entitate juridică independentă, cu obiectivul de a întări rolului Incubatoarelor de Afaceri din România şi de a asigura sustenabilitatea acestora pe termen lung.

 

AICAR s-a înființat în anul 2010, având fondatori Administratorii Incubatoarelor de Afaceri din: Alba Iulia, Brașov, Mangalia, Sf. Gheorghe, Târgu Mureș

 

Pentru mai multe detalii despre activităţile asociaţiei, vă rugăm să vizitaţi site-ul AICAR. Pentru a afla cum puteţi deveni membru, consultaţi pagina membrilor AICAR.