Incubatorul de Afaceri Alba Iulia

 

La mijlocul anului 2010, Incubatorul de Afaceri a demarat un nou ciclu de incubare de trei ani, cu obiectivul de a susţine IMM-uri din regiune aflate în primii ani de dezvoltare.

 

Pentru detalii privind firmele care au fost demarat deja procesul de incubare la Incubatorul de Afaceri Alba Iulia vizitaţi pagina firmelor incubate la acest link.
Servicii

Firmele incubate beneficiază de suport logistic, financiar, spaţiu pentru birou şi servicii de consultanţă şi training (atât comune cât şi specifice). Printre serviciile specializate oferite de către administratorul incubatorul de afaceri se numără:

  • consultanţă şi asistenţă în eleborarea planurilor de afaceri şi de marketing şi a studiilor de fezabilitate
  • consultanţă şi instruire în managementul afacerilor investiţiilor comune realizate de către firmele incubate
  • asistenţă acordată IMM-urilor în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii
  • asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale
  • cursuri de specializare în Managementul calităţii, Formarea auditorilor interni şi Managementul resurselor umane

 

În plus, firmele beneficiază de un mediu prielnic dezvoltării afacerilor şi de suportul Administratorului de Incubator privind facilitarea interacţiunii cu potenţiali clienţi şi parteneri, a accesului la reţele antreprenoriale şi a transferului de know-how.

 

Contact

Administrator: Profiles International

Adresa Incubatorului de Afaceri: Bd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Alba Iulia, jud. Alba

Persoana de contact: Dl Doru Dima, Administrator

Tel: +40 268 426 336, +40 372 730 815

Fax : + 40 268 422 907

E-mail: contact@profilesinternational.ro

Web: http://www.profilesinternational.ro/home.html

 

Istoric

Incubatorul din Alba Iulia a fost inaugurat în a doua parte a anului 2006 şi face parte din Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri, coordonat de AIPPIMM şi implementat de PNUD. Primul ciclu de incubare, finalizat în anul 2009, a sprijinit dezvoltarea a 20 de firme și crearea a 95 de locuri de muncă. În anul 2010, Incubatorul de Afaceri a lansat un nou ciclu de incubare de trei ani cu scopul de a sprijini antreprenoriatul din regiune prin susţinerea a cca. 20 de afaceri noi.

 

Clădirea incubatorul din Alba Iulia este un fost liceu a cărui reabilitare a fost cofinanțată de către Primăria Municipilui Alba Iulia şi parteneriatul AIPPIMM-PNUD.

 

Cele mai profitabile domenii de activitate în cadrul incubatorului au fost industria publicităţii, construcţii, diferite forme de învăţământ şi IT. În perioada 2006-2009, numărul locurilor de muncă a crescut de la 6 la 95, iar totalul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere de aproape 1.000%, ajungând la 8.044.882 RON. Una dintre cele mai de succes firme din cadrul întregului proiect, SC TRITICUM SEBES SRL, a creat 43 de locuri noi de muncă până la sfârşitul perioadei de incubare.

 

Partener local: Primăria Municipiului Alba Iulia