Vreau să intru în incubator

 

Cine este eligibil pentru admiterea în Incubator?

 • Antreprenorii care intenționează să înfiinţeze o firmă
 • IMM-urile cu un istoric de funcţionare de maxim doi ani

 

Care sunt criteriile de eligibilitate?

 • Aplicanţii trebuie să prezinte o idee de afaceri fezabilă, care să ilustreze potenţialul de dezvoltare a afacerii şi posibilităţile firmei de a deveni indepedentă la finalizarea ciclului de incubare.
 • Întreprinderile trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri, să desfășoare numai activități de producție de bunuri și/sau de prestări de servicii, să se încadreaze în categoria IMM-urilor și să fie clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit legislației în vigoare.
 • În cazul întreprinderilor nou-înființate, acestea trebuie să prezinte, în termen de 30 de zile de la data selecției, dovada înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul întreprinderea.
 • Întreprinderile cu istoric de funcționare trebuie să aibă minimum un angajat.

 

Cum aplic?

Procesul de selecţie se desfăşoară local, la nivelul fiecărui Incubator. Aplicațiile, constând în planul de afaceri și restul documentelor prevăzute în Procedura de Implementare a Programului (7 - Evaluarea și selecția beneficiarilor) sunt transmise Administratorului de Incubator. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Administratorul Incubatorului relevant sau echipa incubAT.

 

În ce constă procesul de selecţie?

 • Solicitanții vor participa la o sesiune de cursuri de antreprenoriat finalizate cu certificări
 • Absolvenții cursurilor vor participa la un interviu în care vor avea ocazia să își prezinte ideea de afaceri
 • În evaluarea propunerilor se ține cont de ideea de afaceri, de capacitatea creării de locuri de muncă, de planul de marketing, de structura organizaţională, de resursele financiare, de riscurile şi oportunităţile afacerii, de resursele umane necesare și alte elemente caracteristice viabilității afacerii.
 • Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai Administratorului de Incubator, ai echipei PNUD, ai autorității locale și ai AIPPIMM.

 

Ce responsabilităţi au firmele incubate?

Odată selectată, fiecare întreprindere încheie un Contract-cadru de incubare cu Administratorul de Incubator. Obligaţiile principale ale firmelor incubate sunt:

 • înfiinţarea până la sfârşitul celui de-al doilea an de funcţionare în Incubator a cel puţin unui loc de muncă şi menţinerea acestuia pe întreaga perioadă de incubare;
 • luarea tuturor măsurilor necesare menite să sporească performanţele economice, materializate prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal;
 • încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a Incubatorului de Afaceri;
 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/ sau bugetele locale;
 • obligația de a pleca din Incubator după terminarea perioadei de incubare de 3 ani.

 

Ce mai trebuie să ştiu?

Incubatoarele de Afaceri incubAT funcţionează în cadrul Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri, coordonat de AIPPIMM şi implementat de PNUD.

 

Pentru detalii privind implementarea Programului, inclusiv informaţii despre responsabilităţile şi beneficiile firmelor incubate, vă rugăm să descărcaţi Procedura de Implementare a Programului publicată în M.O.557bis/05.08.2011, precum și Modificarea la Procedură publicată în M.O. 598/24.08.2011.